Home » Egyéb » 2020_05_15_Rendkívüli szabályok horgásztanya használatában

2020_05_15_Rendkívüli szabályok horgásztanya használatában

 • Posted on: 2020-05-15
 • By:  
 • Categories: Egyéb 
 • 2020_05_15_Rendkívüli szabályok horgásztanya használatában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

RENDKÍVÜLI SZABÁLYOK A HORGÁSZTANYA HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATOSAN

TájékoztatoM a Horgásztársakat, hogy A KORONAVÍRUS MIATTI JÁRVÁNYHELYZETRE TEKINTETTEL LEZÁRÁSRA KERÜLT

HORGÁSZTANYÁNK 2020. MÁJUS 16. (SZOMBAT) NAPJÁN 8:00 ÓRÁTÓL MEGNYITÁSRA KERÜL.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy MINDEN TANYAHASZNÁLÓ CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TARTÓZKODHAT A HORGÁSZTANYÁN, a korlátozáSok enyhítÉse nem jelenti ugyanis a járványveszély megszűnését!

A JÁRVÁNYHELYZETRE VALÓ TEKINTETTEL A HORGÁSZTANYÁN AZ ALÁBBI SZABÁLYOK LÉPNEK ÉLETBE:

 1. Fokozottan kérjük azon tanyarendi szabály betartását, hogy a horgásztanyára érkezéskor és a távozás előtt köteles minden tanyahasználó a gondnoknál az érkezését/távozását jelezni.
 2. Minden tanyahasználó köteles a 1,5 m-es védőtávolságra és a maszk használatára vonatkozó jogszabályi előírások betartására!
 3. Beteg (különösen a koronavírus tüneteit hordozó) ember a horgásztanyát nem látogathatja.
 4. A horgásztanyát önkéntes/házi karantén helyszínéül kijelölni tilos!
 5. Vendégek a horgásztanyán kizárólag a Vezetőség előzetes engedélyével, saját kabinban fogadhatók.
 6. Vendégkabint az Egyesület ez idő alatt nem biztosít, valamint a társalgót a horgásztagok nem használhatják.
 7. A csoportos csónaklerakás a biztonságunk érdekében egyelőre t az Egyesület a szabályok további enyhítését követően szervez, amennyiben valaki a saját csónakját vízre kívánja tenni, azt a minimálisan szükséges létszám mellett, csoportosulás elkerülésével teheti.
 8. Minden horgásztag köteles a MOHOSZ által a horgászatra előírt rendkívüli szabályok figyelemmel kísérésére és betartására!
 9. Amennyiben a helyzet ismét súlyosabbá válik, és a Vezetőség utasítást ad a horgászatnya ismételt lezárására, a horgásztanyát mindenkinek azonnal el kell hagynia!
 10. Amennyiben a horgásztanyán egy horgásztag a koronavírus tüneteit mutatja, minden horgásztanyán tartózkodó köteles alávetni magát az erre a helyzetre meghatározott eljárásrendnek.

A KÉNYSZERŰ SZABÁLYOK ÉRTÜNK VANNAK, AZOKNAK MEGSZEGÉSE A SZABÁLYOK MEGSÉRTŐJÉVEL SZEMBEN FEGYELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT, ILLETVE A SZABÁLYOKAT MEGSÉRTŐ HORGÁSZTANYÁRÓL VALÓ KITILTÁSÁT VAGY AZ EGYESÜLETBŐL TÖRTÉNŐ KIZÁRÁSÁT VONJA MAGA UTÁN!

A VEZETŐSÉG TÁJÉKOZTATJA AZ EGYESÜLET VALAMENNYI TAGJÁT, hogy AZ EGYESÜLET ERŐFORRÁSAIHOZ MÉRTEN mindent megtesz annak érdekében, hogy a közösségi helyiségekben a fertőzés veszélyét elkerülje, azonban MEGKÉRI A HORGÁSZTANYÁN TARTÓZKODÓ HORGÁSZTAGOKAT, HOGY A WC-FÜRDŐ HELYISÉGEKBEN (PERMETEZŐben) KIHELYEZETT FERTŐTLENÍTŐ SZERT A WC ÉS FÜRDŐ HASZNÁLATA ELŐTT ÉS UTÁN IS HASZNÁLJA.

a horgászkabinokban és azok közvetlen környezetében történtekért minden tanyahasználó maga felelős, azért az egyesület felelősséget nem tud vállalni!

A HORGÁSZTÁRSAK VÉDELMÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEK:

 • A WC-fürdő helyiségek takarításának számát megnöveljük:

Hétvégén napi 2x-i takarítás és napközben a wc-k/mosdók 3x-i hypos fertőtlenítés

Hétköznap napi 2x-i takarítás és napközben a wc-k/mosdók 1x-i hypos fertőtlenítés

Amennyiben hétköznap a tanyahasználók száma meghaladja a 10 főt, a hétvégi takarítási rend lép életbe.

 • Kézfertőtlenítő került kihelyezésre a közösségi helyiségekben (WC-fürdő és konyhák), valamint a gondnok előtt, kérjük ezek rendszeres használatát.
 • Fertőtlenítő szer (permetezőben) került kihelyezésre a közösségi helyiségekben (WC-fürdő helyiségekben és a konyhákban), kérjük ezek használatát minden alkalommal. Ez a használt a WC, mosdó, zuhanyzó, mosogató lepermetezését jelenti.

KÉREK MINDENKIT, HOGY FIGYELJEN ODA MAGÁRA, SZOMSZÉDJÁRA, BARÁTJÁRA, ÉS MINDEN TANYATÁRSRA!

Kerüljük köszönéskor a fizikai kontaktust (puszi, ölelés, kézfogás), és a szokottnál gyakrabban mossunk kezet, fertőtlenítsük környezetünket.

A rendkívüli szabályok visszavonásig maradnak érvényben, és a horgásztanyára belépő valamennyi horgásztag a belépéssel elismeri, hogy alávetette magát ezen szabályoknak.

SZIGETSZENTMÁRTON, 2020. május 15.

Fodor Károly Attila
elnök
GANZ HORGÁSZ EGYESÜLET

A MOHOSZ által a horgászatra a mai napon hatályos eljárásrendje (VIII.) szerint az alábbi szabályokat rendeli alkalmazni:

53. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor

a) több vízterületre érvényes (összevont, országos) területi jegy birtokában a lakóhelyükhöz, tartózkodási helyükhöz legközelebb eső horgászvizet látogassák,

b) tömegközlekedés használata esetén a szájat és az orrot eltakaró eszközt viseljenek,

c) személygépkocsiban csak az ugyanazon háztartásban élők induljanak együtt,

d) a vízparton a területi jegyek kiváltása során kerüljék a tömeges sorban állást, amennyiben ez elkerülhetetlen, tartsanak egymástól legalább 2 méter távolságot, a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon háztartásban élők pedig az 5 méteres távolságot minden irányban tartsák egymástól,

e) a horgászat teljes időtartama alatt kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit,

f) ha a horgászhelyen rendelkezésre állnak közös használatú eszközök, ülőalkalmatosságok, azokat használat előtt és után is fertőtlenítsék,

g) fokozottan ügyeljenek rá, hogy szemetet (pl. élelmiszer csomagolóanyagokat, használt zsebkendőket, papírtörlőket) ne hagyjanak maguk után, azokat gyűjtsék össze és tegyék a (lehetőleg egy zacskóba csomagolva) a legközelebbi hulladékgyűjtőbe.

54. A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a 11. pontban leírtak szerint a budapesti, illetve Pest megyei horgásztársak a Budapesten, illetve Pest megyén kívüli horgászati tevékenységet szüneteltessék, ugyanakkor a helyi viszonylatú, vagy saját telken, ingatlanon történő sporthorgászat a járványügyi előírások és korlátozások betartása mellett gyakorolható. Hazánk valamennyi horgászától – a közös háztartásban élők kivételével – a más emberekkel való szociális érintkezés a lehető legkisebb mértékűre történő korlátozását, és a másik embertől lehetőség szerint legalább a jogszabályban előírt védőtávolság betartását kérjük a továbbiakban is.

55. A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a védőtávolság növelése érdekében a horgászszervezetek támogassák a csónakos horgászatot, a horgászok pedig – ha erre a horgászvízen lehetőségük van – inkább ezen horgászati módot vegyék igénybe.

56. A zárt vizekre, horgászati létesítményekre történő belépésre irányuló, a horgászokra és egyéb látogatókra egyaránt vonatkozó létszámkorlát időszakos meghatározását – az 53. a), d) és 54. pont szerinti szabályok betartása és betartatása érdekében – a MOHOSZ OHSZK támogatja.

57. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a halőr

a) a kijárási korlátozás rendelkezéseinek megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni köteles,

b) –

c) a járványügyi előírások és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését kezdeményezheti.

A horgásztanyán a koronavírus tüneteit mutató horgásztag esetén követendő eljárásrend:

– Amennyiben a horgásztanya területén (illetve a stégen) valamely horgásztárs saját magán, vagy a horgásztanyán (stégen) tartózkodó bármely személyen a koronavírus tüneteit észleli, haladéktalanul köteles azt a gondnoknak jelenteni.

– A gondnok ilyen jelzés esetében haladéktalanul köteles valamennyi horgásztanyán tartózkodó horgásztársat értesíteni, és megkérni őket a kabinjukba való visszatérésre.

– A gondnok köteles haladéktalanul értesíteni az egészségügyi szerveket és ezt követően a koronavírus tüneteit mutató személy jelenlétét az Elnöknek jelezni.

– A horgásztanya területén tartózkodó valamennyi személy köteles a gondnok jelzése esetén a horgászkabinjába visszavonulni, és azt – a wc használat kivételével – nem hagyhatja el az egészségügyi szervek kiérkezéséig, vagy amíg a gondnok arról nem tájékoztatja, hogy az egészségügyi szervek további intézkedést nem látnak indokoltnak.

– A horgásztanyán tartózkodó személy köteles magát alávetni az egészségügyi szervek által szükségesnek ítélt vizsgálatoknak.

– Járványügyi intézkledés esetén a horgásztanya területe a fertőtlenítésig – illetve az egészségügyi szervek esetleges további előírásának végrehajtásáig – a továbbiakban nem látogatható.